top of page
Search
  • lillegardfarfarm

Regenerativt jordbruk? Del 1

Regenerativt jordbruk kommer vi nog att höra mycket om famöver tror och hoppas jag, men vad är det? Ett fullständigt svar kommer du inte att få här men jag tar dig gärna med på vår resa i ämnet därför kallar jag detta inlägg "del 1" lär behöva återkomma till detta många gånger.


Varför ett så krångligt ord? Kan man inte bara kalla det hållbart eller kanske ekoligiskt? Centralt i begreppet regenerativt jordbruk är att man regenererar eller återskapar jorden med ekosystemen. Matjorden som all matproduktion är beroende av har skapats under 1000-tals år dels av yttre faktorer som trycket av is och friktionen av vind och vatten men även av djur av alla de slag, allt från bakterier, maskar, insekter, gnagare och fåglar till större fyrbenta vilda djur och människor med alla hennes tamdjur. Alla dessa djur lämnar ifrån sig näring till växter och svampar genom sin gödsel eller när de slutligen dör och förmultnar. Växter som i sin tur pumpar ner sin näring med hjälp av solen och sin fotosyntes men även genom att vissna eller släppa sina löv eller barr till marken. Mycket av näringen byter växterna genom sina rötter med svampar som "betalar tillbaka" med att hämta näringsämnen och vatten till växten från platser dit växtens rötter inte når eller är för stora för att ta sig in, detta samarbete kallas mykorizza. När växter och djur dör i marken skapas hållrum som luckrar och gör att mer syre och vatten kan bindas i jorden och skapar "vägar" som andra djur kan använda för att ta sig fram. Ja som ni ser så finns vår mat till tack vare ett väldigt stort och komplext system som jag varken begriper eller kan förklara i minsta detalj, Kanske är det pga att det är så komplext som vi inte riktigt vet vad vi skall göra när vi brukar den. Att bruka den på ett sätt som passar ekosystemet och inte skadar det är vad regenerativt jordbruk går ut på och görs det på rätt sätt ger det större skördar i framtiden. För vår del just nu påverkar detta främst hur vi håller våra djur och sköter våra marker och resan för oss har nyss börjat hoppas du vill lära med oss.

28 views0 comments

Commentaires


bottom of page