top of page
Blue Skies

Sponsring

Sedan jag bytte bana och blev lantbrukare lär jag mig så mycket och jag har sedan dess funderat på hur jag kan dela den upplevelsen med fler så att de också kan växa med mig. I det tror jag delaktighet spelar en stor roll. Ju mer delaktig man är desto mer en del av det blir man.

 

Långa avstånd och brist på tid begränsar oss och jag gör så gott jag kan med att dela via social medier och här på hemsidan. Att få möjlighet att sponsra olika initiativ är ett försök till att ytterligare fördjupa delaktigheten. Här kommer jag lägga upp olika initiativ där man har möjlighet att bidra ekonomiskt och på det sättet axla en del av arbetet med att skapa ett hållbart lantbruk som stärker den gemensamma tillgången jag fått ansvaret att förvalta.

Alla bidrag märks med ett nyckelord som man anger med sin swish betalning till 123 333 79 79 Jag kommer att svara och tacka med sms och ställa frågan om man vill nämnas vid namn på hemsidan som sponsor, beloppet delas inte, alla bidrag är lika viktiga oavsett storlek.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Projekt

Projekt/Nyckelord: "Elnät"

Startad: 2023-08-26

Status: Avslutat

Avslutas: 2023-09-08 eller när summan 4209 kr har nåtts

Jag satsar på kunskap och utrustning för att stärka den delen av vår gemensamma tillgång som jag förvaltar genom att bl.a. använda mina djur på ett sätt som stärker vattencykeln, energicykeln, näringcykeln och artsamspelet. Jag köper nu in 5 st nya elnät för 4209 kr ink. frakt. Syftet med näten är att ha möjlighet att dela in mina hagar i mindre och flexibla enheter för att ge gräs, örter, träd och buskar mer optimala förutsättningar att fånga solenergi och därmed på sikt stärka de omkringliggande ekosystemen. I nuläget har jag fyra stycken elnät, som kompletter as med några omgångar elrep för att dela av längre sträckor. Det räcker ganska långt men med fler kan jag förbereda fler fållor i förväg och få en bättre rationalitet i arbetet. 
 

Swisha valfri summa till 123 333 79 79 och märk inbetalningen med "elnät". När målsumman 4209 kr är nådd meddelas det i social medier och här på hemsidan och samtliga som betalat in kommer då att få en inbjudan på sms att besöka gården för en rundvandring där jag visar och förklarar mer om vad det handlar om. Helt frivilligt för den som kan och önskar delta. Alla som vill kommer också få sitt namn publicerat här (utan belopp) ihop med ytterligare information som kommer sammanställas under hösten för ökad förståelse och spridning.

 

Bli en del av rörelsen för ett mer hållbart jordbruk där samhället utvecklas genom delaktighet och kunskap om vår konstruktiva roll i naturen med omsorg, kärlek, förståelse och handlingskraft. Jag gör detta oavsett, Det är enbart en inbjudan till dig om du vill hjälpa mig att axla ansvaret.

Eventuellt överskott på inbetalningar går automatiskt vidare till nästa projekt som presenteras på hemsidan och på sociala medier på liknande sätt om detta första försök faller väl ut.

 

TACK!

Status 2023-09-06 Totalt har 4250  kr samlats in och projektmålet har nåtts. Stort tack till: Gunilla Bergman, Marita Pahlen, Markus Svensson, Fredrik Bergman, Berit Sjöberg, Britta Ahlman, Marianne Knubbe, Lina Andreasson, Michaela Steffens Lundmark och en som önskar vara anonym 

En inbjudan har skickats ut till samtliga för ett gratis gårdsbesök den 23:e september. Tusen tack för er hjälp att stärka ekosystemen på vår gård!
 

bottom of page