top of page

Acerca de

20220124_100847[1]_edited.png

Våra höns och ägg

Vår lilla flock höns består av olika sorter av lantraser vilket innebär att de värper lite mindre men å andra sidan lever längre och är bättre anpassade att leva på en gård med stor andel traditionellt foder d.v.s. främst spannmål och det som de hittar  ute på "betet". I detta ligger att vi strävar efter att minimera vår "utmark". Med utmark menas mark som ligger utanför gården men som krävs för att gården skall gå runt i detta fallet för våra höns. När det gäller höns ligger ofta en del av utmarken i Sydamerika eller Kina där sojan produceras som ofta ingår i vanligt hönsfoder. Vårt mål är att foder för svenska höns skall komma från så lokal utmark som möjligt och vi jobbar för att hitta en balans i detta. Lantraser av olika sorter ger också väldigt vackra ägg. 

Vi har ca 15 höns för att inte ha fler hönor än vi kan få plats med i ladugården när det är risk för fågelinfluensa. Övrig tid när gräset är grönt är våra höns i första hand ute. 15 hönor ger inte jättemycket ägg och ingen lönsamhet men vi tycker de hör till på en gård som vår och vi är väldigt tacksamma för gödseln de förser våra marker och odlingar med och ekosystemtjänsten de gör när de är ute på våra naturbetesmarker i det mobila hönshuset.

Vill du köpa ägg av oss så är det enklast om du bara hör av dig. Ofta har vi ägg i gårdsbutiken när den är öppen sommar och höst. Övrig tid levererar vi om det passar med andra ärenden eller så hämtar du efter överenskommelse. Vi tar 30 kr för ett 6-pack och 50 kr för 10-pack, 5 kr ägget alltså. 

 

 

Intresseanmälan ägg

Hör av dig så hittar vi säkert en lösning tillsammans

Tack
bottom of page