top of page
Search
  • lillegardfarfarm

Centrum kan man flytta det?

Updated: Mar 22, 2023

Uppdaterad: 2023-03-22


Mycket snack om matpris och inflation nu. Experter och människor intervjuas om hur olika samhällsgrupper eller de själva påverkas. Det sägs att "i kris står man sig själv närmast". "Centrum" där ifrån som man upplever sitt liv, själva utkikspunkten, den ligger oftats där i magtrakten tror jag. Att kunna förskjuta sitt centrum vid sidan om sig själv tror jag är en nyckel för framtidens utveckling. Det är då utveckling blir till det bättre utan att vilseledas på vägen av andra intressen. Enda gången jag känt att mitt centrum förskjutits på riktigt var när jag blev förälder och under en förhållandevis kort period. Under den där allra första perioden när man på riktigt blev nödvändig för någon annans liv, då tror jag att mitt centrum gled iväg. Det blev ett fokus bortom mig själv som trotts att ansvaret var större än någonsin upplevdes det mer behagligt än tidigare. Jag tror man skall träna på det, det finns något som behöver oss att vara lika ansvarsfulla just nu långt bortom matpris, inflation, efterfrågan och dessutom mår vi bra av det.


Hur kan detta vara användbart? För mig som lantbrukare finns det riktigt mycket potential i detta tror jag. Som lantbrukare jobbar man med komplexa system där allt hänger ihop och styrs av parametrar man omöjligen kan förstå eller kontrollera i sin helhet. För att förstå komplexitet av det här slaget för en utomstående är det som att föreställa sig livets alla olika möjliga scenarios i förväg, inte ensam i ett låst och jordbävningsäkert rum utan mitt i livet exponerad för allt som sker. Beroende på vad som händer kommer du att anpassa dig på olika sätt och reagera olika även om du är den samma. Att förbereda sig för alla scenarios som skulle kunna inträffa ens en vanlig måndagsmorgon skulle vara överväldigande. Det kan vara tämliga triviala saker som väder, som utan att du förändrats ändå förändrar ditt beteende i hur du tar dig till jobbet eller vilka kläder du väljer. Blev du lämnad kvällen innan kommer utmaningen kanske vara att ens ta sig upp ur sängen. Du är oförändrad men ändå förändras allt.


Hur hänger tankarna om att förflytta sitt centrum ihop med detta? Jo det handlar om att förflytta ett fokus, att aktivt välja att placera stormens öga en bit ifrån sig istället för att vara mitt i den. En sorts utifrån-perspektiv där den egna tillvaron blir behagligare genom distansen, samtidigt som det som är viktigt får det fokus den eller det förtjänar. Är det viktigt för mig att få en hög skörd kan det vara lockande att välja en produkt som utlovar önskat resultat från hyllan. I det beteendet är fokuset fortfarande i magen. Alternativet är att se på platsen istället och försöka förstå hur den skulle må som bäst och därmed leverera maximalt som ett resultat av omvårdnad istället för press. Vilka behov har den? Är det något som saknas för att den skall kunna fungera bättre under de naturliga förutsättningarna? Vilka samband har den till andra processer hur mår annat runt omkring?


38 views0 comments

Comments


bottom of page