top of page
20210413_085033%5B1%5D_edited.jpg

Skogen tillhörande Lillegård Fårfarm

Lite historik och vår syn på skötandet av skogen

Vi köpte en del av skogen som tidigare hörde till fastigheten från mina föräldrar 2017. Vi hade inte planerat att vi skulle äga skog men när de kände att det var dags för nästa generation att ta över  och medans de fortfarande kunde vara med i ett eventuellt övertagande blev det ändå så. Vi köpte då ungefär en tredjedel, vilket blev 28 hektar och innebar en skuldsättning vi kunde hantera. Skogen ligger i direkt anslutning till gården vilket också var avgörande då vi inte ville riskera att plötsligt bo granne med ett hygge.

Sedan skogen blev "vår" värdesätter vi den än mer och på ett lite annat sätt. Vi vandrar och glädjs fortfarande åt den varje dag men vi känner också ett ökat personligt ansvar över att förvalta den. Skogen består av flera skiften allt ifrån 10-åriga planteringar till 125 år gammal skog och ett par mossar och myrar. I väster gränsar och korsas dessutom vår skog av Lundaboån. Skötseln hittintills har bl.a. varit att plocka ut träd som varit angripna av barkborrar, detta virket sågas numera upp på gården till byggmaterial. Vi har också lagt en del tid på att röja och gallra i planteringar och ungskog samt att succesivt plantera igen de luckor som uppstått.

När det gäller avverkning så har vi ganska mycket skog som skulle behöva avverkas enligt "skogsbruksplanen" och tanken från början var att i någon mån följa den för att kunna bekosta lånen. I nuläget känns inte det helt aktuellt av flera skäl men framförallt för att vi anser att den skog vi har kvar har andra värden än bara de som tas upp i skogsbruksplanen och vi letar därför efter andra sätt att finansiera vår skog än att fortsätta med trakthyggesbruket. Vi vill hitta alternativ till metoden "avvekla och börja om" och istället ge skogen möjlighet att bibehålla sina ekosystemtjänster lokalt och till angränsande skogar, ge oss njutning samtidigt som den producerar virke av hög kvalité. Vi anser också att med det torrare klimatet skulle vara allt för riskfylt att förlora mer skog och vi värdersätter den kylande effekten och möjligheten att hålla vatten kvar på platsen.

Men vad skall vi då göra? Helt ärligt vet vi inte riktigt ännu men oavsett försöker vi lära oss mer om vad som händer i skogen över och under jord och sprida den kunskapen till andra. Vi har också funderingar på samarbeten med aktörer som förstår vikten av bevara skog samtidigt som ägandet måste bekostas på något sätt. Skulle vi behöva hugga kommer det att ske på ett ansvarsfullt sätt i syfte att bevara ett fungerande ekosystem och en biologiskt hållbar skog. Håll utkik och följ oss på social medier.

Länkar till inspiration och fortsatt lärande nedan.

bottom of page