20210413_085033%5B1%5D_edited.jpg

Skogen tillhörande Lillegård Fårfarm

Lite historik och vår syn på skötandet av skogen

Vi köpte en del av skogen som hörde till fastigheten från mina föräldrar 2017. Vi hade aldrig tidigare tänkt att vi skulle äga skog men när de inte längre ville sköta den och medans de fortfarande kunde vara med i ett eventuellt övertagande blev det ändå så. Vi köpte då ungefär en tredjedel, vilket blev 28 hektar och innebar en skuldsättning vi kunde hantera. Skogen ligger i direkt anslutning till gården vilket också var avgörande då vi inte ville riskera att bo granne med ett hygge.

Sedan skogen blev "vår" värdesätter vi den än mer, vilket vi inte föreställt oss att vi skulle göra. Vi vandrar och gläds åt den varje dag och numera har vi flera slingor i den som sakta men säkert börjar att bli till stigar. Skogen består av flera skiften allt ifrån 10-åriga planteringar till 125 år gammal skog och ett par mossar och myrar. I väster gränsar och korsas dessutom vår skog av Lundaboån. Skötseln idag består av att plocka ut träd som är angripna av skadedjur och står och dör. Detta gör vi för att begränsa angreppen. Virket sågas då upp på gården till byggmaterial. Röja och gallra i planteringar och ungskog samt att succesivt plantera igen de luckor som uppstått.

När det gäller avverkning så har vi ganska mycket skog som skulle behöva avverkas enligt "skogsbruksplanen" och tanken från början var att i någon mån följa den för att kunna bekosta lånen. I nuläget känns inte det helt aktuellt av flera skäl men framförallt för att vi anser att den skog vi har kvar är viktigare för ekosystemen än för vår ekonomi. Vi letar därför andra sätt att finansiera att vår skog skall få växa vidare och forsätta bidra till dessa ekosystemtjänster lokalt och till angränsande skogar. Vi anser också att med det torrare klimatet skulle vara allt för riskfylt att förlora mer skog och vi värdersätter den kylande effekten och möjligheten att hålla vatten kvar på platsen.

Men vad skall vi då göra? Helt ärligt vet vi inte riktigt men oavsett försöker vi lära oss mer om vad som händer i skogen över och under jord och sprida den kunskapen till andra. Vi har också funderingar på samarbeten med aktörer som förstår vikten av bevara skog samtidigt som ägandet måste bekostas på något sätt. Skulle vi behöva hugga kommer det att ske på ett ansvarsfullt sätt i syfte att bevara ett fungerande ekosystem och en biologiskt hållbar skog. Håll utkik och följ oss på social medier.

Länkar till inspiration och fortsatt lärande nedan.