top of page

Kurs och samverkansintiativ
Naturnära skogsbruk

Under vårvintern 2022 har Lillegård Fårfarm genomfört en kurs och ett samverkansinitiativ inom naturnära skogsbruk helt kostnadsfritt för skogsägare i närheten av oss. Projektet finansierades av Leader Sjuhärad och av kursdeltagarna som satte av 3 heldagar att ta del och bidra till projektet. Projektet bestod av två delar:

1. Samverkan mellan skogsägare i syfte att dela kunskap och erfarenheter med varandra kring naturnära skogsbruk och delar förknippade med detta så som:  Praktiska insatser i skogen, inköp och upphandling av tjänster, avsättningsalternativ för virke o.s.v.

2. Lokal kurs i Naturnära skogsbruk ledd av Martin Jentzen, utbildad skogsingenjör med många års erfarenhet av det konventionella skogsbruket som numera ägnar all sin tid att lära sig själv och andra om det Naturnära skogsbruket. 

Projektet genomfördes med två kortare samverkansträffar och tre heldagar med Martin Jentzen där fokus ligger på skogsekologi, målsättningar och skötselstrategier för olika skogstyper och hantering av skog skött enligt trakthyggesbrukets principer.

Kursen är avslutad men samverkansinitiativet lever och vi planerar för nya träffar till hösten 2022. Kontakta oss på Lillegård fårfarm om du är intresserad av att delta.

Alla loggor färg JPG_edited_edited.jpg
bottom of page