top of page
f%25C3%25A5r2_edited_edited.jpg

Om oss och vårt företag

Hösten 2015 skapades Lillegård fårfarm. Ända sedan vi började med får 2011 fanns tanken att driva vår gård på ett sätt där vi kan erbjuda allt som produceras direkt till kund och därmed kontrollera hela leveranskedjan, det som från början drev oss i denna riktningen var främst att vi önskade få kontroll över hanteringen av våra djur längs hela deras liv.

Vår gård har anor från 1600-talet och ladugården från sent 1800. Detta innebär att de byggnader som finns inte är anpassade till något storskaligt lantbruk och det är inte heller det vi vill bedriva. För att nå målet att på sikt ändå kunna leva av vad vår gård kan ge krävdes därför ett par viktiga steg. 2017 köpte vi loss några hektar skog där vi i första hand försöker bedriva kontiniutets skogsbruk och hösten 2019 tog vi nästa steg och började bygga upp en grönsaksodling i syfte att kunna erbjuda grönsaker och rotfrukter till våra kunder.

Våra ledord är:

• Respekt för djurens väl.

• Bevara och förbättra biologisk mångfald.

• Familjens delaktighet.

• Ta vara på det som naturen har att ge, skapa kretslopp och minimera skräp.

• Ingen konstgödsel eller bekämpningsmedel.

• Nyfikenhet & nytänkande.

• Minimalt användande av fossila bränslen.

• Planerade arbeten och tidseffektivitet.

• Mångfunktionella och flexibla verktyg & rutiner.

får.jpg

Kontakt

Anabäckshult 1, 51194 Älekulla

0706-043277

  • Facebook
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page