top of page
f%25C3%25A5r2_edited_edited.jpg

Om oss och vårt företag

Vi jobbar efter ett system som kallas Holistic Management och som namnet antyder är det ett övergripande ramverk vars grundpelare ligger i att stärka de fyra ekosystemprocesserna energicykeln, vattencykeln, näringscykeln och artsamspelet genom det tillfredsställa våra behov av mat från landskapet.

HM.png

I vår utövning går det ingen skarp gräns mellan den vilda och den av oss skötta väven av liv. Alla delar sitter ihop i verkligheten och så också i vår verksamhet. Vi fokuserar inte på metoder utan på resultat men vi avstår alla former av konstgödsel och bekämpningsmedel. Istället jobbar vi så mycket som möjligt med de resurser som vi har. Exempelvis gödsel från tamdjuren och växtskydd genom att gynna fåglar och fladdermöss. Det bidrar också till att hålla nere våra kostnader och göra oss mer ekonomiskt resilienta och prismässigt konkurrenskraftiga. 

Historia - Hösten 2015 skapades Lillegård fårfarm. Ända sedan vi började med får 2011 fanns tanken att driva vår gård på ett sätt där vi kan erbjuda allt som produceras direkt till kund och därmed kontrollera hela leveranskedjan, det som från början drev oss i denna riktningen var främst att vi önskade få kontroll över hanteringen av våra djur längs hela deras liv.

Vår gård har anor från 1600-talet och ladugården från sent 1800. Detta innebär att de byggnader som finns inte är anpassade till något storskaligt lantbruk och det är inte heller det vi vill bedriva. För att nå målet att på sikt ändå kunna leva av vad vår gård kan ge krävdes därför ett par viktiga steg. 2017 köpte vi loss några hektar skog där vi i första hand försöker bedriva kontiniutetsskogsbruk och hösten 2019 tog vi nästa steg och började bygga upp en grönsaksodling i syfte att kunna erbjuda grönsaker och rotfrukter till våra kunder. Från 2020 försörjer gården en person på heltid.

får.jpg

Kontakt

Anabäckshult 1, 51194 Älekulla

0706-043277

  • Facebook
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page