top of page
Search
  • lillegardfarfarm

Regenerativ jordbruk i grönsaksodlingen

En definition av regenerativt lantbruk är: "Att tillfredsställa mänskliga behov, genom att möjliggöra högsta tänkbara vitalitet i ekosystemen".


Vi lär och förbättras hela tiden i det vi gör, just nu innebär regenerativt jordbruk följande i grönsaksodlingen i praktiken.


- Vi använder inga bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel utan försöker att hitta naturliga lösningar på naturliga problem.

- Vi använder ingen konstgödsel då detta slår ut mikrolivet som naturligt förser växterna med den näring de behöver och de näringsämnen vi vill åt som konsument av det vi odlar.

- Vi tänker att mångfald är en nyckel till hållbar matproduktion vilket innebär att vi odlar många grödor oavsett om lönsamheten är låg på vissa.

- Vi låter jorden återhämta sig med gröngödsling och tänker på vår växtföljd. Gröngödsling innebär att vi maximerar fotosyntesen och därmed energin till jorden även när jorden inte producerar grönsaker. Detta binder bl.a. kol och kväve och vi väljer växter som genererar mycket av detta samt har vacker blommning som gynnar våra pollinerare.

- Vi tycker det är okej om även insekterna gillar det vi odlar alternativet är ju direkt avskräckande, eventuella små skador borgar för kvalité.

- Vi håller vatten öppna nära odlingen för ytterligare biologisk mångfald och för att att gynna bl.a. groddjuren som hjälper oss med sniglarna tillsammans med våra ankor.

- Fåglar välkomnas och bjuds in att bygga bo omkring odlingen de äter många skadedjur.
31 views0 comments

Recent Posts

See All

När jag gjorde min första säsong som odlare 2020 och höll i mitt första salladshuvud som producerats på min plats började jag fundera på hur det där lilla fröet, min jord och vatten kunde bli allt det

Denna veckan höll hushållningssällskapet en utbildning i växtskydd i ekologisk växthusodling. Det kan avskräcka den bäste att höra om allt som önskar livet ur det som man vill odla. Men så är det ju i

bottom of page