top of page
Search
  • lillegardfarfarm

Mikroliv, hälsa och hållbara system.


Min resa mot mitt nuvarande yrke började så sent som hösten 2019, bara lite drygt ett år sedan. Det är en berättelse i sig och jag tänker inte lägga tid på att förklara den delen här. Men jag bestämde mig slutligen på att satsa på att odla till försäljning. Vägen dit gick via en naturbruksutbildning, praktik på Knalten utanför Hökerum mellan Borås och Ulricehamn. Detta gjorde jag parallellt med att jag började bygga min egen odling. På Knalten har man som mål att vara självförsörjande på gödsel utan att ha djur och använder ingen konstgödsel och inga bekämpningsmedel. Jag skall erkänna att jag tänkte att om jag som skall försöka skapa min lycka från ingenting så får jag nog lov att ta några genvägar för att komma igång, men det var innan jag började plöja odlingsböcker och började sätta mig in i ”the basics” det vill säga jorden. Ganska snabbt insåg jag att konstgödsel inte skulle vara något för mig och kort därefter åkte även tankarna på bekämpningsmedel, ekologiska eller ej i samma binge. Varför? Jag började förstå.


Precis som vi näst intill klarar oss så länge vi får i oss, i någon form, fett, proteiner och kolhydrater och vatten. Så växer en växt så länge den får kväve, fosfor och kalium (N.P.K) sol och vatten. För att vi skall hålla oss friska behöver vi också näringsämnen, mineraler och vitaminer. Vår källa för detta är inte enbart men ofta från växtriket och växterna har detta av samma anledning, för att hålla sig friska. Det fantastiska är att växterna får tag i detta genom samarbete med svampar, bakterier, insekter och maskar med flera. Deras egna rötter är ofta för stora för att leta sig in i de små skrymslen som gömmer godsakerna, eller så gömmer det sig i partiklar som först måste brytas ner innan de blir tillgängliga. Växten slår sig då samman med svampar som dockar an mot växtens rötter, på eller till och med inuti, och på det viset kan svampens mycket mindre rötter få fatt i näringsämnen som annars inte varit tillgängliga för växterna, detta kallar vi mykorrhiza. Bakterier och mikrober, små mikroskopiska djur hjälper också till i detta systemet genom att äta och ätas och på så sätt frigöra ämnen från större partiklar åt växterna i närheten av deras rötter. Detta gör svamparna, bakterierna och mikroberna i utbyte mot socker som växten fixar med hjälp av sin fotosyntes och som de behöver för att överleva.


Så var kommer konstgödsel och bekämpningsmedel in i bilden. Jo tillför vi konstgödsel slipper växterna göra detta utbyte med mikrolivet, de växer då snabbare eftersom de inte behöver lämna ifrån sig någon energi men det gör också att mikrolivet i viss mån svälter och det gör då att mängden minskar i jorden vilket i sin tur minskar möjligheten att tillgängliggöra nödvändiga näringsämnen till växterna som då lätt drabbas av sjukdom. En konventionell odlare botar ofta sjukdomar med någon form av växtskyddsmedel som tar ihjäl exempelvis de skadliga bakterier som orsakar sjukdomen men den näringsfattiga maten får vi lösa med att stoppa i oss kosttillskott eller att äta 4-5 ggr så stora volymer av samma vara. Alternativt blir vi sjuka eller visar symptom på näringsbrist på ett eller annat sätt och får då själva stoppa i oss någon form av bekämpningsmedel men som i sådana fall lämpligtvis kallas medicin. Givetvis menar jag därmed inte att all medicin kan ersättas med bra mat men ni förstår min poäng. För bonden blir skördarna succesivt mindre om han inte fortsätter att skämma bort växterna med gödning och framförallt hans jord minskar eller tappar sin förmåga att generera ny matjord av befintliga mineraler på platsen eller annan nedbrytning.


När man förstår att en tesked av matjord innehåller lika mycket mikroliv som det finns människor på jorden i fler varianter än vad som kunnat kartläggas så förstår man också att det är högst osannolikt att de bekämpningsmedel som används tar hänsyn till alla dessa. Det blir lite som att gå till en tandläkare som löser alla problem med spett och slägga, du har sannolikt större problem när du går där ifrån än när du gick dit. Det gör mig ledsen att höra att efterfrågan på ekologiska livsmedel går ner i Sverige idag. Ekologiskt eller KRAV-märkt är på inget sätt perfekt men det är den enda märkningen vi har som utesluter konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. När vi väljer att inte handla ekologiska livsmedel får inte bönderna den extra betalning de behöver för att kompensera för de mindre skördarna som det innebär att bevara mikrolivet i jorden. Bönderna som har samma behov att betala sina räkningar och överleva som alla andra tvingas då att övergå till att odla konventionellt, vilket är enda sättet för att få samma inkomst på en skörd som betalar sig sämre. Det innebär att marken de odlar på sakta men säkert blir sämre och de mineraler och näringsämnen vi och våra djur behöver blir kvar där dom är istället för att ge oss fantastiska skördar i ett oändligt och hållbart system. Handlar du hellre lokalt än KRAV eller ekologiskt fråga gärna om konstgödsel och bekämpningsmedel, visa att du bryr dig och är beredd att betala ett högre pris för ett ekologiskt hållbart system.


45 views0 comments

Comentários


bottom of page