top of page
Search
  • lillegardfarfarm

ICA ett tjänsteföretag?

Updated: Mar 22

Kommentar: ICA agerar här som ett samlingsnamn för stora livsmedelskedjor, kunde lika gärna stått Axfood eller Coop


Uppdaterad: 2023-03-22


Priserna på mat stiger och den mest kostsamma maten stiger mest, logiskt så bör det ju vara. När energikrisen drog igång tyckte jag det var märkligt att man inte bara plockade bort motsvarande "spa-baden" ur butikshyllorna i matbutiken. Lika självklart som att stänga av de verkliga spa-baden och jaga energitjuvar i hemmen borde ansvaret synas även i livsmedelsbutiken. Någon hade kunnat kalla det "nudging" på ICA och fått folkbildningspris men efterfrågan styr alltså och "spa-baden" finns kvar så länge det finns en efterfrågan (och ett utbud). I resonemanget styr efterfrågan utbudet, inte tvärt om, det verkar vara en "gyllene regel" i konsumtionssamhället. Några små som jag försöker agera "motvikt om än av flugvikt" och håller kvar våra priser men märks knappt vi saknar framförallt logistiken och servicen som livsmedelskedjorna levererar. Tänk om de såg sig som tjänsteföretag de igentligen är, vad hade hänt då? ICA är inte framgångsrika p.g.a. sin kvalité utan för att de tillgängliggör mat av en extrem stor variation. Där har de sin storhet vilket är något som lokal mat saknar. De är lite som spotify fast för mat, kan man bygga vidare på det ......


3 views0 comments

Recent Posts

See All

När jag gjorde min första säsong som odlare 2020 och höll i mitt första salladshuvud som producerats på min plats började jag fundera på hur det där lilla fröet, min jord och vatten kunde bli allt det

Denna veckan höll hushållningssällskapet en utbildning i växtskydd i ekologisk växthusodling. Det kan avskräcka den bäste att höra om allt som önskar livet ur det som man vill odla. Men så är det ju i

bottom of page