top of page
Search
  • lillegardfarfarm

Del 4 av 5 – Inför kurs i ekologiska observationer-Näring

Updated: Jul 30, 2023

Näringscykeln – Det här var den delen som blev min inkörsport till att vilja förstå mer om hur allt hänger ihop för drygt tre år sedan. När jag stod med mitt första egenodlade helt perfekta exemplar huvudsallat, hände något. Det var odlat i syfte av att verkligen leva på det som en del av min försörjning i det ekonomiska systemet. Eftersom det ekonomiska systemet inte har något som helst naturligt samband med det ekologiska systemet (förutom när det inte fungerar) så öppnades dörren till något annat. Hur är det möjligt? Ett litet frö, vatten och solljus, det måste finnas något mer....


Precis som vi människor näst intill klarar oss så länge vi får i oss i någon form, fett, proteiner och kolhydrater och vatten. Så växer en växt så länge den får kväve, fosfor och kalium (N.P.K) sol och vatten. Det är det som gör att hydroponics, att odla utan jord, ”fungerar”.

Men för att vi skall hålla oss friska behöver vi också näringsämnen, mineraler och vitaminer. Vår källa för detta är inte enbart men ofta från växtriket (tänk citrusfruktens betydelse inom sjöfarten mot skörbjugg exempelvis) och växterna behöver detta av precis samma anledning. En väl fungerande näringscykel är alltså en nyckel till hälsa för allt levande.


Det fantastiska är att växterna får tag i detta genom samarbete med svampar, bakterier, mikrober, insekter och maskar med flera. Växternas egna rötter är ofta för stora för att leta sig in i de små skrymslen som gömmer godsakerna, eller så gömmer det sig i partiklar som först måste brytas ner innan de blir tillgängliga. Växten slår sig då exempelvis samman med svampar som dockar an mot växtens rötter, på eller till och med inuti, och på det viset kan svampens mycket mindre rötter få fatt i näringsämnen som annars inte varit tillgängliga för växterna, ibland så långt som 10 meter från växten. Detta kallar vi mykorrhiza-en vacker symbios.


Bakterier och mikrober, små mikroskopiska djur hjälper också till i detta systemet genom att äta och ätas och på så sätt frigöra ämnen åt växterna i närheten av deras rötter. Forskning har också visat att vissa bakterier tas upp av växten som de är. Detta gör svamparna, bakterierna och mikroberna i utbyte mot socker som växten fixar med hjälp av sin fotosyntes och som de behöver för att överleva. Vilket jag skrev om i både inlägget om energicykeln och vattencykeln. (Allt hänger ihop)


Det här kan låta krångligt och jag det inte i detalj men det har inneburit att jag förstår att om jag jobbar med ekosystemen kommer det att leda till bättre hälsa och försörjning för mig och kommande generationer. Alternativet att jag kortsluter systemet med exempelvis konstgödsel skulle innebära att jag åtminstone delvis svälter mikrolivet. Växten har då inte lika stor anledning att samarbeta med det som lever i jorden längre, vilket i sin tur bromsar in produktionen av ny matjord då det är mikrolivet som tillverkar den. Det påverkar också därmed själva syftet med fotosyntesen och energiscykeln, vilket också påverkar vattencykeln då ”transportvägarna” som är så viktiga för att hålla vatten (som jag skrev om i inlägget om vattencykeln) också i viss mån blir överflödiga. Detta sammantaget kommer slutligen svälta mig själv eller nästkommande generationer då jag tillslut bara har grus att odla i och vi har packat evolutionen miljoner år tillbaka i tiden p.g.a. vår oförståelse och ekonomiska stress. Det innebär också att det jag producerar kommer bli mindre näringsrikt och motståndskraften mot sjukdomar blir sämre hos växterna, de egna betesdjuren och människorna som äter köttet eller produkterna från odlingen och att behovet av andra insatsvaror som växtskyddsmedel och mediciner ökar. Det sker inte över en natt så klart men det är i den riktningen och är riktningen fel kommer den inte leda oss dit vi vill komma. Som svensk skall man komma ihåg att vi bor i en väldigt förlåtande klimatzon tack vare vår förnärvarande relativt regelbundna tillgång till vatten, men det är endast tack vare en fungerande vattencykel på makronivå i sin tur styrd av lokala system som för närvarande inte mår särskilt bra på många ställen på vår jord.
39 views0 comments

Comments


bottom of page